Mpo ()
WYWÓZ ODPADÓW

Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z miasta Lubina jak również z innych miast i gmin.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń do koszenia trawników, pasów zieleni nasze prace wykonywane są sprawnie i rzetelnie.

ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

Lubińskie Cmentarze Komunalne

Na skróty

 • strona głowna
 • aktualności
 • edukacja ekologiczna
 • wywóz odpadów
 • śmieci po nowemu
 • utrzymanie czystości
 • multimedia
 • informacje
 • druki do pobrania
 • aktualne przetargi
 • kontakt


  Edukacja ekologiczna kliknij i wypełnij ankietę
 • Strona główna > Aktualności


  Audyt ponownej certyfikacji zgodnie z nowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 2018-09-13

  W dniu 16 lipca 2018 roku przeprowadzony został audyt ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z nowymi normami ISO:2015 oraz ISO14001:2015. Celem audytu zewnętrznego było potwierdzenie, stałej zgodności   i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości   i przydatności do zakresu certyfikacji.

    

  CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE 2018-05-25

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie informuje o nowych zasadach ochrony danych osobowych:

    

  Jesteśmy przygotowani do zimy 2017-12-01

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie jest w pełni przygotowane do tegorocznej Akcji Zima i odpowiada za stan zimowego utrzymania lubińskich dróg, placów, chodników, ciągów pieszych, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, obiektów mostowych. Od pierwszego listopada 2017 roku dyspozytorzy pełnią dyżury całodobowe.

    

  II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2017-08-02

  W dniach 13-14 lipca 2017 roku przeprowadzony został II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audit zewnętrzny miał na celu potwierdzenie, że certyfikowany system zarządzania w MPO Sp. z o.o. nadal spełnia wymagania w okresie miedzy auditami ponownych certyfikacji. Od 01.01.2017 roku do Zintegrowanego Systemu Zarządzania włączono Cmentarze komunalne i Spółka wystąpiła do PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. K. o rozszerzenie zakresu certyfikacji "Administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi". Zespół auditorów zewnętrznych nie stwierdził żadnych niezgodności.

    

  MPO sponsorem projektu "Zapunktuj w Środowisku" 2017-05-08

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jest sponsorem projektu grupy licealistów z I LO w Lubinie  pod nazwą "Zapunktuj w Środowisku". Projekt ten ma na  celu zachęcenie mieszkańców miasta Lubina do segregowania śmieci oraz wyrzucania ich tam gdzie powinny się znaleźć.

    

  Jesteśmy przygotowani do „Akcji Zima” 2016-12-06

  (10kB)

  Sezon zimowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 marca. W tym okresie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o. w Lubinie jest zobowiązana do niezwłocznego podejmowania akcji z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności. Chodzi o to, by w przypadku opadów śniegu, śliskości spowodowanej opadami, zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych.

    

  Uczniowie w MPO! 2016-09-26

  W dniu 16 września 2016 roku tym razem odwiedzili MPO uczniowie I i II klasy Szkoły Podstawowej „Zielona Szkoła”. Po oczyszczeniu terenów zielonych w ramach akcji „Sprzątanie Świata” mali Lubinianie przybyli do  MPWiK Sp z o.o. i do naszej Spółki.

    

  Nowe kontenery w ofercie MPO ! 2016-09-07

  Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Lubin, a także powiatu lubińskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. uzupełniło dotychczasową ofertę wynajmu kontenerów o mniejszy kontener 2m3 ,  występujący w dwóch wariantach zamkniętym oraz otwartym.

    

  Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016-08-01

  W dniu 14 lipca 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych finansowych za rok 2015.

    

  Auta Peugeoty Partnery dla MPO! 2016-07-27

  Prezydent miasta Lubina Robert Raczyński w maju 2016 roku przekazał w formie aportu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. dwa pojazdy Peugeot Parntner, które dotychczas użytkowane były przez Komendę Straży Miejskiej w Lubinie.

    
  Dane kontaktowe

  tel. 76 724 99 40,
  fax 76 724 99 50,
  mpo@mpo.lubin.pl

  MPO Spółka z o.o.
  ul.Rynek 28
  59-300 Lubin


  zaloguj - © MPO sp. z o.o. (6kB) MS