Mpo ()
WYWÓZ ODPADÓW

Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z miasta Lubina jak również z innych miast i gmin.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń do koszenia trawników, pasów zieleni nasze prace wykonywane są sprawnie i rzetelnie.

ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

Lubińskie Cmentarze Komunalne

Na skróty

 • Umowa na odbiór odpadów komunalnych -nieruchomości niezamieszkałe

 • Wynajem kontenerów Wynajem kontenerów

 • strona głowna
 • aktualności
 • edukacja ekologiczna
 • wywóz odpadów
 • Śmieci po nowemu
 • utrzymanie czystości
 • multimedia
 • informacje
 • druki do pobrania
 • aktualne przetargi
 • kontakt


  Edukacja ekologiczna kliknij i wypełnij ankietę
 • Strona główna > Edukacja ekologiczna

  Edukacja ekologiczna
  Strona ekodzieciaki.mos.gov.pl jest przykładem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska. Warto zaznaczyć, że umożliwia ona korzystanie z jej informacji z podziałem na grupy wiekowe. Takie rozwiązanie pozwala znakomicie dopasować rodzaj danej aktywności do wieku odbiorcy.

  Strona internetowa ekodzieciaki.mos.gov.pl to oferta dla rodziców i wychowawców, których chcą bezpiecznie i mądrze spędzać z dzieckiem czas przy komputerze. Dzieci mogą na stronie grać w gry, układać puzzle i malować kolorowanki, jednocześnie ucząc się, jak chronić przyrodę - mówi o stronie internetowej MŚ dla dzieci Karolina Kulicka - dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

  Selektywna zbiórka odpadów


  Co roku każdy z nas wyrzuca około 110 butelek szklanych, 290 puszek metalowych, 130 gazet lub czasopism,66 butelek z tworzyw sztucznych. Jest to bardzo wysokiej jakości surowiec wtórny, który powinien być powtórnie wykorzystany.


  Segreguj na co dzień!

  Ekoznaki
  ... Nietestowany na zwierzętach - znak ten najczęściej pojawia się na kosmetykach. Informuje nas, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały udziału zwierzęta.
  ... Bezpieczny dla ozonu - znaczek z kulą ziemską informuje, że produkt nie zawiera niszczących powłokę ozonową gazów - freonów
  ... Dbaj o czystość - symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.
  ... Błękitny Anioł - jest to najstarszy znak ekologiczny, funkcjonujący do dnia dzisiejszego. Niemieckie Ministerstwo Środowiska wymyśliło go w 1977 roku by wyróżnić firmy produkujące w sposób przyjazny dla środowiska.
  ... Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej - produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
  ... Nadaje się do recyklingu - umieszczany jest na produktach które mogą być powtórnie wykorzystane czyli poddane recyklingowi.
  ... Nadaje się do recyklingu - umieszczany jest na produktach które mogą być powtórnie wykorzystane czyli poddane recyklingowi.
  ... Opakowanie do wykorzystania - symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem.
  ... Opakowanie biodegradowalne - oznacza, że w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji.
  ... Ecolabel - znak ten nadawany jest produktom, które spełniają wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najbardziej wymagających norm środowiskowych
  ... Znak EKO - przyznawany jest polskim i zagranicznym produktom niepowodującym negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniającym szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska a także ekonomicznego wykorzystania zasobów.
  ... Shopping Guide - jest to znak ekologiczny, który można znaleĽć na produktach takich jak żywność ekologiczna.
  ... EKO - znak ten umieszczony jest na produktach żywnościowych, które otrzymały certyfikat ekologiczny przyznawany przez holenderską organizację SKAL.
  ... Demeter - znak ekologiczny, który jest przyznawany produktom pochodzącym z upraw biologiczno-dynamicznych przez Stowarzyszenie Demeter.
  ... Biodar - znak przyznawany żywności ekologicznej pochodzącej z gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego.
  ... Bio-Siegel - niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa
  ... Energy Star - tym znakiem oznaczone są produkty oszczędzające energię.
  ... Ekoland - to najlepiej rozpoznawalny w Polsce znak ekologiczny przeznaczony dla ekologicznej żywności.
  ... EKO-ITB - znak ekologiczny przeznaczony dla produktów budowlanych.
  ... Euroliść - przyznawany jest przez Komisję Europejską dla wszystkich produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Znak ekologiczny obowiązkowo umieszczany jest na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane w jednym z państw członkowskich i spełniające obowiązujące normy wspólnotowe.
  ... PEFC - produkty oznaczone tym znakiem ekologicznym oznaczają, że ich nabycie wspiera odpowiedzialną gospodarkę leśną, oraz ich zakupy nie przyczynią się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.
  ... EcoGarantie - jest to belgijski symbol ekologiczny przeznaczony dla środków do prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała.
  ... Eco Control - zastrzeżony znak ekologiczny używany głównie w celu certyfikacji środków czystości i środków do prania w Niemczech
  ... Delphin safe - znak ten oznacza, że połów tuńczyka był prowadzony zgodnie ze standardami EIarth Island Institute zatem w sposób bezpieczny dla delfinów.
  ... BDIH - jest to znak ekologiczny informujący konsumenta, że do produkcji kosmetyków zostały użyte tylko i wyłącznie surowce naturalne, na przykład oleje roślinne, ekstrakty ziołowe czy olejki eteryczne, które pochodzą z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów.
  ... IHTK "Króliczek z ochraniającą go dłonią" - kosmetyk oznaczony tym znakiem daje gwarancję, że produkt nie był testowany na zwierzętach oraz nie był też testowany w ten sposób żaden z jego składników.
  ... Marine Stewardship Council - znak ten otrzymują produkty, które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa, innymi słowy produkty przyjazne ekosystemom i bezpieczne dla populacji zwierząt.
  ... Znak dla opakowań szklanych - wskazuje, że opakowania podlegają zbiórce do recyklingu dlatego powinno się je umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.
  ... "W trosce o naturę" - znak ten udostępniany jest do stosowania przez przedsiębiorców współpracujących z organizacją odzysku Polski System Recyklingu S.A.
  ... DOL-EKO - umieszczany na opakowaniach przez wszystkich przedsiębiorców współpracujących z DOL-EKO Organizacją Odzysku S.A.
  ... Selektywne zbieranie - znak oznacza selektywne zbieranie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  ... Znak CE - produkty oznaczone tym znakiem zapewniają, że używanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem jest bezpieczne i jest on zgodny z obowiązującymi normami UE.
  ... Znak FSC - Forest Stewardship Council Rady Dobrej Gospodarki Leśnej, który przeznaczony jest dla oznakowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
  Dane kontaktowe

  tel. 76 724 99 40,
  fax 76 724 99 50,
  mpo@mpo.lubin.pl

  MPO Spółka z o.o. w Lubinie
  ul. Rzeźnicza 1
  59-300 Lubin


  zaloguj - © MPO sp. z o.o. (6kB) MS