Mpo ()
WYWÓZ ODPADÓW

Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z miasta Lubina jak również z innych miast i gmin.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń do koszenia trawników, pasów zieleni nasze prace wykonywane są sprawnie i rzetelnie.

ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

Lubińskie Cmentarze Komunalne

Na skróty

 • Umowa na odbiór odpadów komunalnych -nieruchomości niezamieszkałe

 • Wynajem kontenerów Wynajem kontenerów

 • strona głowna
 • aktualności
 • edukacja ekologiczna
 • wywóz odpadów
 • Śmieci po nowemu
 • utrzymanie czystości
 • multimedia
 • informacje
 • druki do pobrania
 • aktualne przetargi
 • kontakt


  Edukacja ekologiczna kliknij i wypełnij ankietę
 • Strona główna > ISO 9001, ISO 14001


  Dokumenty
  Polityka_jakosci

  Certyfikat
  certyfikat zakres certyfikat_ang

  Zintegrowany System Zarządzania


  Audyt nadzoru w MPO 2022-08-08

  W dniu 06 lipca 2022 roku w MPO Sp. z o.o. w Lubinie został przeprowadzony pierwszy audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015.

    

  MPO z Certyfikatem Jakości i Środowiska 2021-08-20

  Zewnętrzna jednostka certyfikująca PCC-CERT Sp. z o.o. Sp.K. w dniach 15-16 lipca 2021 roku przeprowadziła w naszej Spółce audyt recertyfikacyjny (odnowieniowy) Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015. Celem adytu było potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności sytemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

    

  II AUDYT NADZORU Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2020-11-17

  W dniu 21 października 2020 roku w MPO Sp. z o.o. w Lubinie został przeprowadzony II audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015.

    

  I AUDYT NADZORU SYSTEMU ZARZĄDZANIA Jakością i Środowiskiem 2019-08-20

  W dniu 24 czerwca 2019 roku w MPO Sp. z o.o. przeprowadzony został I audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015. W wyniku badania jednostka certyfikującą PCC-CERT stwierdziła prawidłowość przestrzegania wymagań norm oraz obowiązujących w Spółce procedur.

    

  Audyt ponownej certyfikacji zgodnie z nowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 2018-09-13

  W dniu 16 lipca 2018 roku przeprowadzony został audyt ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z nowymi normami ISO:2015 oraz ISO14001:2015. Celem audytu zewnętrznego było potwierdzenie, stałej zgodności   i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości   i przydatności do zakresu certyfikacji.

    

  II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2017-08-02

  W dniach 13-14 lipca 2017 roku przeprowadzony został II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audit zewnętrzny miał na celu potwierdzenie, że certyfikowany system zarządzania w MPO Sp. z o.o. nadal spełnia wymagania w okresie miedzy auditami ponownych certyfikacji. Od 01.01.2017 roku do Zintegrowanego Systemu Zarządzania włączono Cmentarze komunalne i Spółka wystąpiła do PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. K. o rozszerzenie zakresu certyfikacji "Administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi". Zespół auditorów zewnętrznych nie stwierdził żadnych niezgodności.

    

  Pierwszy audit nadzoru po recertyfikacji 2016-07-19

  W dniach 30.06 - 01.07.2016 roku odbył się pierwszy audit nadzoru po audycie recertyfikacyjnym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Celem auditu była ocena zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że Spółka spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawa i umów z klientami w zakresie: wywozu odpadów komunalnych, usługi utrzymania porządku i czystości  w mieście Lubinie, odbioru odpadów medycznych i weterynaryjnych.

    

  Szkolenie auditorów i liderów procesów - nowe wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 2016-06-15

  W dniach 6-7 czerwca 2016 roku odbyły się „Warsztaty dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego oraz liderów procesów dotyczące zmian w zakresie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 4001:2015”.


    

  Szkolenie e-learnigowe auditorów i liderów procesów 2015-12-17

  W dniach od 10 do 20 listopada 2015 roku aditorzy wewnętrzni Zintegrowanego Systemu Zarządzania jak również liderzy procesów głównych uczestniczyli w szkoleniu e-lerningowym „Podobieństwa i różnice pomiędzy wymaganiami oraz wytycznymi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015”, organizowanym przez AQP Sp. z o.o. będąca członkiem Centrum Doradczo Szkoleniowego Malon Group.Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

    

  Zintegrowany System Zarządzania 2015-08-03

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Sp. z o.o. w Lubinie ponownie otrzymało w dniu 27 lipca 2015 roku , certyfikat ISO 9001, ISO 14001. Dokumenty wystawiła jedna z  najbardziej cenionych firm certyfikujących – Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.

    

  Webinarium 2015 2015-04-09

  W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się webinarium internetowe DNV Business Assurance Poland  na temat: „Satysfakcja klientów i zarządzanie relacjami z klientem
  w standardach zarządzania”.    

  Webinarium 2014-10-21

  W dniu 02 października  2014 roku w siedzibie naszej Spółki odbyło się webinarium internetowe DNV Business Assurance Poland  na temat: „Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001 zapowiadane do wydania z roku 2015”.

    

  II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2014-09-04

  W dniach 10-11 lipca 2014 roku odbył się drugi audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Celem auditu było określenie zgodności  systemu zarządzania z kryteriami auditu oraz ocena zdolności sytemu zarządzania do zapewnienia, że Spółka spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawa i umów z klientami.

    

  Szkolenie dla auditorów wewnętrznych. 2014-03-20

  (10kB)

  W dniach 3 i 10 lutego 2014 roku w siedzibie naszej Spółki odbyło się szkolenie dla auditorów wewnętrznych. Uczestniczący w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP,  pomyślnie zdali egzamin końcowy uzyskując tytuł Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poświadczony  Certyfikatem.

    

  Ponowna Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MPO Sp. z o.o. w Lubinie 2012-08-22

  W dniach 12-13 lipca 2012 roku odbył się zewnętrzny audit odnowieniowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), mający na celu ocenę spełnienia wymagań warunkującą ponowną certyfikację funkcjonujących w Spółce od 2009 roku systemów: zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskiem (ISO 14001).

    

  Szkolenie liderów procesów i auditorów wewnętrznych 2012-04-19

  W dniach 12-13 kwietnia 2012 roku odbyły się „Warsztaty doskonalące dla właścicieli procesów oraz auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
  i Środowiskiem ISO 9001 i ISO 14001”.

    

  II audit nadzorczy w MPO Sp. z. o. o. w Lubinie 2011-09-23

  W połowie sierpnia  b.r. Polskie Centrum Certyfikacji przeprowadziło II audit nadzorczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem spełniania wymogów norm PN-EN ISO 9001:2009, PN - EN ISO 14001:2005 w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie. Celem auditu była ocena, czy wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN EN ISO 14001:2005 stanowiące podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w firmie są spełnione.

    

  Audit nadzoru w MPO Sp z o.o. w Lubinie 2010-09-08

  W dniu 14 sierpnia 2010 roku w MPO Sp. z o.o. w Lubinie odbył się audit nadzoru sprawdzający zgodność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005. Audit przeprowadziło trzech auditorów Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. z Wrocławia, niezależnej jednostki certyfikującej.

    

  Uroczyste wręczenie Certyfikatów ISO 2009-10-08

  (10kB)

  W dniu 6 października 2009 roku przedstawiciel Polskiego Centrum Certyfikacji wręczył na ręce Prezesa naszej Spółki Krzysztofa Kubiaka Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

    

  Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 przyznane. 2009-09-22

  W dniach 13-14 sierpnia 2009 roku odbył się w naszej firmie audit certyfikacyjny wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarzadząnia Jakością wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.

    

  Gotowość do II etapu certyfikacji. 2009-08-07

  W lipcu br zakończył się I etap auditu zewnętrznego, podczas którego oceniono przygotowanie Spółki do certyfikacji.

    

  Zintegrowany System Zarządzania Jakością. 2009-08-04

  Zintegrowany System Zarządzania Jakością został wdrożony.

      zaloguj - © MPO sp. z o.o. (6kB) MS